Området

Området er på 110.000 m2, som grænser op til store statsskovsarealer (se “Oversigtskort”).
Thorsø ligger ca. 1 km mod vest, tæt på Virklund by.
Der er busforbindelser til Silkeborg: Rute 4 (link: Silkeborg Lokaltrafik).
Der er også natursti til Silkeborg, så cyklister og gående ikke er henvist til befærdede veje (link: Naturstien).
Desuden er der gode muligheder for kanosejlads fra Silkeborg til bunden af Paradiset tæt ved lejren
(link: Søhøjlandets Kanoudlejning)
På området er der en dejlig stor bålplads samt en sportsplads.